Buitenschoolse opvang (BSO)

Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden.

Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties. De opvangtijden lopen van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Sinds januari 2013 heten wij de kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar van harte welkom op ons prachtige en uitstekend geoutilleerde kindcentrum aan de Van Houtenlaan 3. Naast BSO bieden wij hier ook kinderopvang aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de plaatsvervangend directeur van kindcentrum De Spreng (Nelleke Dekker) of op de website van onze stichting "Kindcentra PCO Gelderse Vallei".