TSO (Overblijven)

Organisatie:                                                                                                                   
De organisatie van het overblijven is per 23 oktober 2017 in handen van Brood & Spelen. De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-83444776 of via e-mail op desprengbarneveld@broodspelen.nl . De personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.
 
Tarieven:
Inschrijfgeld per gezin:                  € 5,00 (tot aan de kerstvakantie gratis)
Abonnement:                                  € 2,25
Strippenkaart:                                 € 15,00 voor een kaart, geldig voor 6 keer overblijven.
 
Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet houden.
 
Regels voor de kinderen:

 • Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot iedereen er is.
 • Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen.
 • Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
 • Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de overblijfmedewerker.
 
Algemene afspraken:
 • De kinderen komen aan het einde van de ochtend naar de overblijfruimte. De jongste groepen worden uit de klas opgehaald.
 • De kinderen wassen hun handen voor het eten en krijgen de gelegenheid het toilet te bezoeken.
 • De kinderen gaan aan tafel. We starten met een gezamenlijk gebed en gaan daarna eten.
 • Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte lunch. Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van Brood & Spelen. Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.
 • Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen verlaten. Het hek zal niet op slot gaan.
 • Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben gevraagd.
 • Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gebeuren met medeweten van de overblijfmedewerker.
 • Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders een boodschap doen of naar huis gaan.
 • Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen.

 
Het lunchpakket:
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Het is wenselijk dat de kinderen een verantwoorde en voedzame lunch meekrijgen. Het is niet de bedoeling dat er snoep meegenomen wordt. De overblijfmedewerker ziet erop toe dat de kinderen goed eten, maar is er niet verantwoordelijk voor dat de kinderen alle meegegeven boterhammen nuttigen.
 
Inschrijven:
Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Tot aan de kerstvakantie zullen wij geen inschrijfgeld rekenen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl – direct inschrijven.
 
Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl . Wij hanteren een opzegtermijn van 2 weken.
 
Ruilen:
Een abonnementsdag mag binnen dezelfde week geruild worden. Dit graag digitaal doorgeven aan de coördinator. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf (bijv. studiedag of schoolreisje) plaatsvinden kan nooit geruild worden.
 
Ziekte:
Afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte wordt vanaf de eerste ziektedag gecrediteerd. Deze dagen worden op de eerst volgende factuur gecrediteerd. Houdt u daarbij rekening dat ziektedagen in de periode vlak voor de factuurdatum nog niet door onze kindplanners 6 verwerkt kunnen zijn. Bij afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten, eten bij een vriendje etc. blijft de overeengekomen vergoeding wel verschuldigd.
 
Aan- en afmelden extra overblijfbeurten:
Graag uw kind aan- en afmelden voor 11 uur. Dit kan door een telefoontje, app of sms naar de coördinator.