Activiteitencommissie

In 2003/2004 is vanuit de MR de Activiteitencommissie (AC) (voorheen Ouderraad)  opgericht waar heel veel praktische activiteiten georganiseerd worden. De MR zal zich meer op de beleidsmatige zaken richten. De MR en de AC hebben regelmatig overleg hoe we als enthousiaste ouders / verzorgers en leerkrachten kunnen meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze school.
 
De activiteitencommissie wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders en twee leerkrachten. In het activiteitencommissie-reglement van de stichting PCO Gelderse Vallei zijn de taken van deze commissie vastgelegd. In de praktijk komt het er op neer dat de AC de leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van ‘dat beetje extra’ dat mede de eigenheid van de school bepaalt. De AC ondersteunt bij de kerstviering, het Sinterklaasfeest, de catering tijdens evenementen, voetbal, eventueel de Koningsdagoptocht, Koningsspelen op school, schoolgezinsdienst, paasviering, versieren van de school bij bepaalde thema’s. U kunt uitgebreidere informatie over deze activiteiten hier downloaden.

Ouders maken in een nieuw schooljaar via de nieuwsbrief kennis met de AC. Via deze nieuwsbrief zullen zij regelmatig op de hoogte gehouden worden van de diverse activiteiten van de AC.

Om de AC alert te houden en te blijven voorzien van nieuwe ideeën wil de ouderraad zich graag transparant opstellen.
De vergaderingen van de OR zijn openbaar en ook de notulen zijn op te vragen. Ook is de AC bereikbaar via activiteitencommissie@desprengbarneveld.nl voor het inbrengen van suggesties en de mogelijkheid om te participeren bij de diverse activiteiten van de AC.
 

Oudergeleding

  • Mw. L. de Graaf (Lisa, voorzitter)
  • Mw. A. Crowley (Anna)
  • Mw. M. Doppenberg (Marit)
  • Mw. L. Schakel (Lucia)
  • Mw. J. van den Brink (Joyce)
  • Mw. A. van Bentum (Annemarie)
 

Personeelgeleding

  • Mw. E.G. Wesselius (Betty)
  • Mw. C.C. van den Broek (Tineke)