Onze school in een notendop 

 

 

Onze missie

“groeien in een veilige, stimulerende leeromgeving”

Op De Spreng:

 • willen we dat elke leerling en elk teamlid met plezier naar school gaat en zich veilig en geaccepteerd voelt;
 • werken we vanuit een positief christelijke levensovertuiging;
 • bieden we het onderwijs in groep 1 en 2 thematisch aan en in de groepen 3 t/m 8 programmatisch en deels thematisch;
 • werken we op veel momenten groepsdoorbrekend;
 • proberen we recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen door adaptief onderwijs te bieden en de leerling op zijn/haar niveaute begeleiden;
 • zijn leerkrachten, leerlingen en ouders / verzorgers samen onderweg;
 • is er gerichte aandacht voor cultuureducatie
 • maken we in ons les geven gebruik van coöperatieve werkvormen.

 

 

Bijzondere activiteiten

De creamiddag voor de groepen 5 t/m 8. We organiseren deze middagen in heterogene groepen van +/- 12 leerlingen en met hulp van veel anderen. Hierdoor bieden we de leerlingen een grote verscheidenheid van onderwerpen (11 onderdelen) aan: van bakken en koken tot muziek, drama en dans. Ook leggen we met deze middagen de link naar cultuureducatie.De vieringen, zowel christelijke als algemene, zijn wezenlijk voor de school.

Samen belangrijke gebeurtenissen vieren, verstevigt de onderlinge band en draagt bij tot sociale opvoeding.
Na acht jaren De Spreng willen we bij onze leerlingen bereiken dat:

 • zij Jezus Christus als Zoon van God hebben leren kennen;
 • zij oog hebben voor de naaste en hun omgeving;
 • zij veel positieve ervaringen hebben opgedaan en vol vertrouwen uitdagingen aandurven;
 • zij hun eigen niveau kennen en zich daar goed bij voelen;
 • zij met voldoende 'bagage' een goede plek in het voortgezet onderwijs vinden.