Schoolgids

 
Een basisschool kiest u niet zomaar

De basisschool is een belangrijk stuk in het leven voor de kinderen en voor u. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan het team van de basisschool. Een school dient daarom met zorg gekozen te worden.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van huidige en toekomstige leerlingen. Ieder jaar wordt de schoolgids, nadat de Medezeggenschapsraad instemming heeft verleend, vastgesteld en aan nieuwe ouders / verzorgers uitgedeeld.

Alle ouders ontvangen een kalender als verkorte schoolgids.
Naast praktische informatie leest u het één en ander over de achtergronden van ons onderwijs. In de schoolgids staat een verantwoording van ons onderwijs met betrekking tot de identiteit en de kwaliteit. Door een beschrijving van de school komt u te weten wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Met elkaar proberen we gestalte te geven aan christelijk en kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wellicht zullen er vragen overblijven. We zijn altijd bereid tijd vrij te maken voor een persoonlijk gesprek, zodat zaken uitgelegd en toegelicht kunnen worden.


Met vriendelijke groet,

het team van De Spreng
 


Op deze pagina kunt u onze schoolgids van cursusjaar 2017-2018 downloaden.