Stichting PCO Gelderse Vallei


Onze school behoort samen met nog 13 andere scholen in de omgeving bij stichting PCO Gelderse Vallei. Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuur en de stichting in het algemeen.


Bestuur:
De stichting heeft een bestuur, dat uit 6 personen bestaat.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: dhr. H. Slootweg, Barneveld
Vice-voorzitter: mw. A. Raijmakers-Schonenberg, Voorthuizen
Penningmeester: dhr. R. van Veldhuizen, Nijkerk
Lid: dhr. R. Vaarkamp, Zwartebroek
Lid: dhr. R. Bakker, Barneveld
Directeur-bestuurder: dhr. A. van Hove

Het bestuur van de Stichting PCO Gelderse Vallei hanteert het raad van beheermodel. Dit betekent dat het bevoegd gezag bestaat uit interne toezichthouders (het algemeen bestuur), die belast zijn met de intern toezichthoudende taken, en een directeur-bestuurder (het dagelijks bestuur), die belast is met de uitvoerende bestuurlijke taken.

De scholen van de stichting PCO Gelderse Vallei zijn de onderstaande scholen:
 
 
Barneveld:

 
De Branding, De Lange Voren 90
De Fontein - Lijsterhof, Lijsterhof 3
De Fontein – De Burgthof, Nederwoudseweg 19B
De Spreng, Van Houtenlaan 3

Zwartebroek:
 
Het Anker, Vellengastraat 18
Voorthuizen:
 
Dr. W. v.d. Berghschool, Gerard Doustraat 125
De Hoeksteen, Veldkampstraat 1
Nijkerkerveen:
 
C.J. van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42
 Nijkerk:
 
Prot. Chr. Basisschool Holk, Galjoen 71-73
De Koningslinde, Larixlaan 86
Oranje Nassauschool, Eijkmanplantsoen 3
Prins W. Alexanderschool, Buizerdlaan 2
 
Woudenberg:

 
P.C. Koningin Julianaschool, Ekris 25

 Hoevelaken:
 
De Spreng, Van Dedemlaan 4
   
 

Onze scholen staan voor:
 • openheid
  • ruimte bieden voor inbreng van een ieder;
  • duidelijke informatie vanuit de scholen;
  • aanspreekbaar zijn op wat we voorstaan.
 • kwaliteit
  • systematisch aandacht voor verbetering van onderwijs en organisatie;
  • werken vanuit eigenheid;
  • werken met respect voor de ander.
 • bij de tijd
  • meedoen met nieuwe ontwikkelingen;
  • duidelijk keuzes durven maken.
 • verantwoordelijkheid
  • nadruk op ieders verantwoordelijkheid;
  • verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Correspondentieadres stichting
Postbus 200, 3770 AE Barneveld

Bezoekadres stichting
Varenkamp 3, 3773 CL Barneveld
Telefoon: 0342-767200.
e-mailadres: bureau@pcogeldersevallei.nl
Website van de stichting: www.pcogeldersevallei.nl  

 

Stichting PCO Gelderse Vallei : ontmoet, ontdekt, ontwikkelt