Levelwerk

 

In het schooljaar 2014-2015 is, zoals u wellicht weet, gewerkt aan de implementatie van Levelspel (groep 1/2) en Levelwerk (groep 3 t/m 8). We zijn trots u te melden dat dit in het huidige schooljaar prima verloopt.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen (volgens ons meerbegaafdheidsprotocol) werken aan verdiepende leerstof bij allerlei vakgebieden. Deze leerlingen stimuleren we om zo effectief mogelijk de tijd in te delen (wat betreft de basisstof), zodat ze tijd creëren voor Levelwerk. Ze werken bijvoorbeeld aan Spaans, Duits of andere vreemde taal. Daarnaast wordt er in boekjes gewerkt als ‘Denkwerk’, ‘Rekentijgers’ en  ‘Op weg naar het VO’.

Iedere jaargroep heeft zijn eigen Levelbox waaruit gewerkt wordt. Omdat deze leerlingen het basiswerk vrij makkelijk doorlopen, wordt het geminimaliseerd. Zo creëren ze tijd om verdiepende stof tot zich te nemen. Dit kan zowel zelfstandig als samenwerkend. Wij streven erna om Levelwerkers uit verschillende groepen te laten samenwerken, zodat ze hulp bij elkaar kunnen vragen en elkaar op weg kunnen helpen.
Dit schooljaar is juf Annelies de co
ördinator van Levelwerk. Zij biedt ondersteuning aan de Levelwerkers, naast de eigen groepsleerkracht.

Met alle Levelwerkers hebben we afgelopen schooljaar een ‘Levelwerk-tentoonstelling’ gemaakt. Door deze tentoonstelling wilden de Levelwerkers aan de andere leerlingen en belangstellenden laten zien wat Levelwerk inhoud.

 

 

Enkele ervaringen van leerlingen:
Wij zijn Anouk en Fleur en wij gaan jullie wat vertellen over levelwerk. Als je levelwerker bent wil je meer uitdaging omdat je het gewone werk meestal makkelijk vind. Als je levelwerker bent krijg je je eigen levelwerkbox en daarin zitten boekjes met opdrachten op een hoger niveau waarop je eigen klas werkt. Voorbeelden van die boekjes zijn bijvoorbeeld: pluswerkboeken, talen, denkspelletjes en nog veel meer. Als levelwerker mag je ook de helft van de lessen doen zodat je meer tijd kan besteden aan je levelwerk. Op dinsdag komen alle levelwerkers samen om te laten zien wat je gedaan hebt. Sommige dingen zijn heel lastig dus daar kunnen andere levelwerkers je dan mee helpen en als die het ook niet snappen kan je het aan je juf of meester vragen. Wij vinden het zelf heel leuk omdat je meer uitdaging krijgt zodat je meer dingen kan doen op je eigen niveau. Wij vinden zelf het leukste om talen te leren van andere culturen.  Dit was onze samenvatting over levelwerk. 
Gemaakt door: Anouk Groenendijk en Fleur Boers uit groep 8Levelwerk is voor kinderen van een die meer aankunnen.
Wij vinden levelwerk erg leuk en fijn om te doen omdat we het anders te makkelijk hebben.
Wij vinden reken tijgers best pittig. Rekentijgers is puzzelen met cijfers en figuren en hele moeilijke sommen uitrekenen dat is moeilijk maar soms ook leuk. als je dat te moeilijk vind mag je ook pluswerk doen. 
Denkwerk is best makkelijk en leuk om te doen. Het is een soort taal en je moet meestal je eigen mening geven. en als je de blz. af heb dan mag je een plaatje krassen en dan als je het boekje uit heb krijjg je een stripje.
Voor ‘mijn toekomst’ heb je een poster en een boekje. Dan kijk je in je toekomst.
Denken en voelen is veel lezen en dan daar over een opdracht maken.
Stenvert rekenmeesters is  best moeilijk maar we komen er wel vaak uit.  En dat is leuk.
Wij vinden denkwerk het leukst.
Je hebt ook een weektaak mapje daar kun je zien wat je moet doen. Als je alles af heb dan krijg je een nieuw blok.
Levelwerk is vaak begrijpend lezen.
Maar het is moeilijker dan normaal begrijpend lezen.
 Het fijnste  aan levelwerk is dat je de helft van je basis werk hoeft te doen en dat je meer uitdaging krijgt.
Gemaakt door: Gianluca en Iris uit groep 6