Kanjertraining


Op De Spreng verzorgen we lessen waarin we de leerlingen trainen om zogenoemde 'kanjers' te worden, te zijn en te blijven. In elke groep op onze school vindt u de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.
 

Het doel van de Kanjertraining:klik hier om te vergroten

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De kinderen leren dat ze invloed hebben op het gedrag van zichzelf en de ander. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
 

Konijn (gele pet)

Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
 

Tijger (witte pet)

Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
 

Aap (rode pet)

Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.
 

Pestvogel (zwarte pet)

Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.


Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig